Zjazd SPSW

Zjazd Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego w 2007r.