Wstęp

rycerz-w-ramie

Witam serdecznie na stronie poświęconej Łaszczyńskim h. Wierzbna.

Mam nadzieję, że strona ta będzie cieszyła się zainteresowaniem osób przede wszystkim związanych z tym nazwiskiem i przyczyni się do pogłębienia wiedzy o Rodzinie oraz lepszego wzajemnego poznania się. Liczę także na pomoc w uzupełnianiu i rozszerzaniu tej strony. Chciałbym także tą drogą podziękować Annie Kulińskiej z Łaszczyńskich, Gabrieli Szczepańskiej z Łaszczyńskich, Krzysztofowi Kahl oraz Ryszardowi Halpert – Scanderbeg za udostępnienie cennych materiałów i informacji o Rodzinie Łaszczyńskich.

Marek Łaszczyński

Naród bez historii jest jak drzewo bez korzeni,
każdy wicher może je obalić.

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości.

20 lutego 1920r. Marszałek Józef Piłsudski

Kto nie wie skąd przychodzi, to nie wie dokąd zmierza.

Spiesz się, niedługo sam będziesz przodkiem.

Stanisław L. Pieniążek

Łaszczyńscy w służbie ludzkości_TP_KTT_KCK_oferta